Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Коди відхилення номінації
# Код
1 відсутність діючого договору транспортування природного газу або порушення його умов
2 порушення вимог щодо змісту та/або порядку подання номінації/реномінації
3 перевищення номінацією/реномінацією потужності, що розподілена замовнику послуг транспортування природного газу, за винятком випадків подачі номінації/реномінації на точку виходу до газорозподільної системи та/або використання переривчастої потужності на міждержавних точках
4 недостатність фінансового забезпечення, визначеного згідно з положеннями глави 2 розділу VIII Кодексу
5 невиконання вимог чинного законодавства щодо наявності страхового запасу природного газу
6 оголошення оператором газотранспортної системи, оператором газорозподільної системи, оператором LNG, оператором газосховищ, суміжним газовидобувним підприємством або прямим споживачем у точках входу або виходу про обмеження, аварію або надзвичайну ситуацію, що робить неможливим надання послуг транспортування природного газу за наданою номінацією
7 відсутність, зупинення дії чи анулювання ліцензії на постачання природного газу для замовників послуг транспортування природного газу, які подали номінації/реномінації на точку виходу до прямого споживача та/або точки виходу до газорозподільної системи
8 порушення пунктів 5 та 6 глави 1 Розділу XI Кодексу ГТС
9 порушення абзацу 3 пункту 1 глави 3 Розділу XI Кодексу ГТС
10 невиконання вимог чинного законодавства щодо переміщення природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом відповідно до обраного митного режиму
11 накладення в установленому законодавством порядку арешту на обсяги, визначені в номінації/реномінації
12 відсутність підтвердження суміжним оператором