Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Тарифи та ціни

Маржинальна ціна

Базова ціна газу

Відповідно до Кодексу газотранспортної системи, що затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1378/27823), ТОВ «Оператор ГТС України» повідомляє, що базова ціна газу (БЦГ) становить:

Тарифи на транспортування газу

Відповідно до законів України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2517, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1388/27833, НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), постановою від 24.12.2019 № 3013, з 01 січня 2020 року установила для ТОВ «Оператора ГТС України» тарифи на транспортування природного газу та затвердила відповідні коефіцієнти, а саме:

1. Установила тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки згідно з Додатком 1.

2. Установила тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки згідно з Додатком 2.

3. Затвердила коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки:

з 01 березня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, – на рівні 1,10 умовних одиниць;

з 01 квітня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на місячний період, – на рівні 1,04 умовних одиниць;

з 01 жовтня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на квартальний період, – на рівні 1,02 умовних одиниць.

4. Затвердила коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки, згідно з Додатком 3.

5. Затвердила знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки згідно з Додатком 4.

 

 

 

 

Споживачам

Відповідно до Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, вартість виконання робіт по розробці та видачі технічних умов на приєднання до ГТС для сторонніх споживачів на 2020 рік становить 12 983,36 грн без ПДВ (дванадцять тисяч девятсот вісімдесят три гривні 36 коп.), ПДВ – 2 596,67, всього з ПДВ 15 580,03 грн.