Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
DJI_0902
Екологічний звіт ОГТСУ за три квартали 2020 р.: викиди СО2 зменшені на 61%

25 листопада 2020 року, м. Київ – За три квартали Оператор ГТС України (ОГТСУ) скоротив викиди діоксиду вуглецю (СО2) в атмосферу на 61%, забруднюючих речовин (NOx та CO) – на 13%,  знизив споживання води на 17%, утворення відходів – на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.   Значні екологічні результати стали можливими завдяки комплексу  реалізованих заходів, спрямованих на зменшення впливу компанії на навколишнє середовище, та скороченню обсягів транзиту газу.

«Оператор ГТС України постійно працює над підвищенням екологічних стандартів відповідно до провідних міжнародних практик. Це невід’ємна частина стратегії розвитку компанії. Ми послідовно замінюємо застаріле обладнання на більш сучасне і  екологічне, впроваджуємо нові методики діагностування витоків газу та енергозберігаючі технології, тим самим зменшуючи вплив на довкілля. Наша мета – створити засади для подальшої інтеграції ОГТСУ в європейські енергетичні ринки з урахуванням екологічних вимог», – підкреслив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

 

Охорона атмосферного повітря 

За три квартали 2020 року роботи ОГТСУ скоротив викиди вуглецю (СО2) в атмосферу на 61% до 1015 тис. тон завдяки технічній модернізації інфраструктури та через скорочення транзитних обсягів. За цей же період компанія знизила загальний обсяг викидів забруднюючих речовин (NOx та CO) в атмосферу на понад 13% – до 24 тис. т.

Також за 9 місяців ОГТСУ заощадив 1,8 млн куб. м метану (CH4) за рахунок виявлення і усунення джерел витоків на інфраструктурних об’єктах. Спеціалізовані мобільні лабораторії обстежили 147 тис. потенційних джерел витоків. В результаті їх інтенсивність була зменшена майже в два рази. Для підвищення ефективності роботи мобільних лабораторій та персоналу структурних підрозділів щодо зменшення джерел витоків ОГТСУ закупив ще 17 комплектів сучасного обладнання.

 

Охорона та використання води

За три квартали 2020 року ОГТСУ зменшив споживання води своїми структурними підрозділами на 17% – до 196 тис. куб. З них 59% використано для господарсько-побутових потреб та 41% – для виробничих потреб, таких  як гідравлічні випробовування, поливи території, мийні заходи.

 

Поводження з відходами

Компанія скоротила промислові відходи на 55% – до 116,6 тон.  Вони будуть передані на утилізацію або видалення спеціалізованим компаніям, які перемогли у відповідних тендерах на Prozorro  і уклали з ОГТСУ договори на послуги у сфері поводження з відходами (1, 2, 3, 4). Побутові відходи були зменшені на 25% (421 т) та передані комунальним службам.

Наразі компанія розробляє внутрішній нормативний документ про поводження з відходами. Він враховує сучасні вимоги та напрямки регулювання у цій сфері згідно з європейськими підходами. Новий стандарт встановить порядок операцій поводження з відходами, утворюваними на усіх стадіях життєвого циклу виконання робіт та надання послуг.

 

Екологічні податки та дозволи

За три квартали 2020 року нарахування екологічних податків ОГТСУ склали 20,4 млн грн.

За цей період компанія отримала та переоформила 103 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і отримала 6 дозволів на спецводокористування.

 

Система екологічного менеджменту

У звітному періоді ОГТСУ затвердив  Екологічну та Енергетичну політики, спрямовані на збереження стану довкілля та постійне підвищення енергоефективності при наданні послуг з транспортування природного газу українським та європейським замовникам. Також ОГТСУ продовжує впровадження систем екологічного та енергетичного менеджменту – ISO 14001:2015 та ISO 50001:2018 – як важливих засад  для подальшого сталого розвитку компанії.  В III кварталі екологи компанії пройшли навчання як внутрішні аудитори систем екологічного та енергетичного менеджментута отримали відповідні сертифікати за напрямками.

 

Хімічна термінологія:

NOx – оксид азоту;

CO – оксид вуглецю (чадний газ);

CH4 – метан, або природний газ;

CO2 – діоксид вуглецю.