Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Облік газу

Технічна угода про умови приймання-передачі природного газу

Особливості обліку природного газу в точках входу та точках виходу між оператором газотранспортної системи та операторами суміжних систем або іншими суб’єктами, безпосередньо підключеними до газотранспортної системи, регулюються Кодексом та технічною угодою, що укладається між вказаними суб’єктами (далі – технічна угода), яка не може суперечити вимогам Кодексу.

Інформаційні сервіси