Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Взаємодія з операторами товарних бірж

Обмін інформацією щодо торгових сповіщень

Обмін інформацією щодо торгових сповіщень здійснюється відповідно до договору про взаємодію між оператором газотранспортної системи та оператором товарної біржі. Форма узагальненого торгового сповіщення та інструкція щодо способу його передачі визначена розділом 4 договору про взаємодію між Оператором газотранспортної системи та Оператором торгової платформи.

Відповідно до глави 3 розділу XIV Кодексу ГТС Оператор ГТС вчиняє балансуючі дії шляхом купівлі та продажу короткострокових стандартизованих продуктів та/або використання послуг балансування.

При цьому Оператор ГТС в якості контрагента проводить операції на торгових платформах.

Організації біржової торгівлі природним газом

Відповідно до статей 6 та 9 Регламенту Комісії (ЄС) №312/2014 від 26 березня 2014 року про створення мережевого кодексу з балансування газотранспортних систем, ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (далі – Товариство) при здійсненні балансуючих дій має надавати перевагу використанню короткострокових стандартизованих продуктів на торгових платформах і лише у випадку недостатньої ліквідності може в якості тимчасового заходу застосовувати балансуючі угоди.

23 січня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі природного газу» № 1021-IX від 02.12.2020. Норми даного закону дозволяють Товариству здійснювати купівлю природного газу на товарних біржах без застосування процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон).  Відповідно до пункту 13 частини 6 статті 3 Закону цей Закон не застосовується у випадку, якщо замовники здійснюють закупівлі природного газу, закупівля якого здійснюється оператором газотранспортної системи для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для власних виробничо-технічних потреб, покриття витрат та виробничо-технологічних витрат, вчинення балансуючих дій) відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газотранспортної системи, за умови що такі закупівлі здійснюються на товарних біржах, діяльність яких регулюється законом, що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам Кодексу газотранспортної системи.

Враховуючи законодавчі нововведення, Товариство планує розпочати здійснювати закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб Товариства та купівлю/продаж природного газу для балансуючих дій на товарних біржах, які відповідають вимогам Закону України «Про публічні закупівлі».

Придбання/продаж Товариством природного газу на товарних біржах сприятиме підвищенню ліквідності ринку природного газу, зокрема розвитку ринку короткострокових продуктів. Торгівля короткостроковими стандартизованими продуктами на товарних біржах дозволить Товариству реалізувати можливість визначення маржинальної ціни продажу та маржинальної ціни придбання на підставі інформації про операції, що відбуваються на торговій платформі, відповідно до пункту 9 глави 6 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи України.

З огляду на вищезазначене, Товариство розпочало процедуру закупівлі послуг з організації біржової торгівлі природним газом.

Товариство пропонує операторам торгових платформ (біржам) долучитися до закупівлі та у разі зацікавленості надати до 02 червня 2021 року комерційну пропозицію на адресу Товариства (03065, м.Київ, проспект Любомира Гузара, 44).

Умови проведення закупівлі послуг з організації біржової торгівлі природним газом, вимоги (критерії) та перелік документів, що надаються учасником на підтвердження відповідності вимогам (критеріям) – UA.pdf