Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Охоронні зони магістральних газопроводів

До уваги землевласників/землекористувачів.

Згідно ст. 6-7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України. Основними принципами державної політики у сфері трубопровідного транспорту, враховуючи його пріоритетність в економіці України, є забезпечення надійного та безпечного функціонування трубопровідного транспорту.

До складу об’єктів магістральних трубопроводів, уздовж яких встановлюються охоронні зони, належать об’єкти магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, газопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів.

Враховуючи стратегічне значення та потенційну небезпеку магістральних газопроводів, з метою забезпечення належних умов їх експлуатації, безпеки населення, довкілля та збереження будівель і споруд від руйнування при можливих аваріях на газопроводах, встановлена охоронна зона.

Охоронна зона об’єктів магістральних газопроводів – територія, обмежена умовними лініями уздовж наземних, надземних і підземних газопроводів та їх споруд по обидва боки від крайніх елементів конструкції магістральних газопроводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності.

Розміри охоронних зон об’єктів магістральних газопроводів встановлено у відповідності до положень Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів».

Охоронні зони об’єктів магістральних газопроводів мають наступні розміри (відносно умовного діаметру газопроводу):

до 300 міліметрів – 100 метрів;

від 300 міліметрів до 600 міліметрів включно – 150 метрів;

від 600 міліметрів до 800 міліметрів включно – 200 метрів;

від 800 міліметрів до 1000 міліметрів включно – 250 метрів;

від 1000 міліметрів до 1200 міліметрів включно – 300 метрів;

від 1200 міліметрів до 1400 міліметрів включно – 350 метрів.

Земельні ділянки, розташовані у межах охоронних зон, не вилучаються у їх власників і користувачів, а використовуються з обмеженнями, передбаченими законодавством та в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

В охоронній зоні магістральних газопроводів заборонено:

 

Контактна особа Електронна пошта Телефон
Камарчук Олег Михайлович kamarchuk-om@tsoua.com (044) 461-21-54
Андріїва Надія Павлівна andreeva-np@tsoua.com (044) 294-92-05