Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Порядок проведення аукціонів

Порядок проведення аукціонів розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях врегульований розділом ХІХ Кодексу газотранспортної системи.

Періоди потужності

Оператор газотранспортної системи у процесі розподілу потужності на аукціоні пропонує потужність на такі періоди:

1) річна потужність
2) квартальна потужність
3) місячна потужність
4) потужність на добу наперед
5) потужність протягом газової доби

Винятком є переривчаста потужність на період протягом доби (пункт 4 глави 5 розділу ХІХ Кодексу ГТС)

Види потужності

Оператор газотранспортної системи пропонує вільні потужності окремо для кожного виду потужності:
1) гарантованої потужності, у тому числі нової (збільшеної) потужності;
2) переривчастої потужності;
3) потужності з обмеженнями з урахуванням особливостей, визначених розділом IX Кодексу.

Календар аукціонів ENTSOG на 2020-2021 газові роки – перейти

Алгоритми проведення аукціонів

Для розподілу потужності на річні/квартальні/місячні періоди застосовується алгоритм зростаючого аукціону – навчальне відео.

Для розподілу потужності на добу наперед/протягом доби застосовується алгоритм єдиної ціни.

Ставки

При алгоритмі проведення зростаючого аукціону
ставка учасника аукціону має містити:

1) ідентифікаційні дані учасника аукціону (дані, які присвоюються учаснику аукціону адміністратором платформи при реєстрації);

2) точку входу/виходу міждержавного з’єднання та напрям потоку, що стосується поданої ставки;

3) період розподілу потужності та обсяг потужності на кожний ціновий крок, яку учасник аукціону хоче отримати відповідно до вимог цього розділу, але не більше ніж обсяг потужності, яка пропонується до розподілу на аукціоні;

4) якщо на аукціоні пропонується нова (збільшена) потужність, обсяг потужності для відповідного рівня пропозиції.

Ставки можуть вільно подаватися, змінюватися та відкликатися під час раунду аукціону за умови, що всі заявки відповідають вимогам пунктів 9 цієї глави. Після закриття відповідного раунду аукціону зміни або скасування ставок не приймаються і ставки є обов’язковими для виконання учасниками аукціону.

При алгоритмі проведення аукціону за єдиною ціною
ставка учасника аукціону має містити:

1) ідентифікаційні дані учасника аукціону (дані, які присвоюються учаснику аукціону адміністратором платформи при реєстрації);

2) точку входу/виходу міждержавного з’єднання та напрям потоку, що стосується поданої ставки;

3) період розподілу потужності та обсяг, що має бути рівним або меншим ніж обсяг потужності, запропонований на відповідному аукціоні;

4) мінімальний обсяг потужності для відповідного періоду розподілу потужності, який учасник аукціону бажає отримати у випадку, якщо учаснику аукціону не розподіляється потужність, заявлена відповідно до підпункту 3 цього пункту;

5) ціну, яка не повинна бути меншою стартової ціни, що застосовується для відповідного періоду розподілу потужності, яку учасник аукціону готовий заплатити. Ціна, менша стартової ціни, не приймається.