Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Екологія і довкілля

Охорона довкілля та енергоефективність

ТОВ «Оператор ГТС України» приділяє значну увагу формуванню та реалізації єдиної комплексної політики з питань охорони навколишнього середовища та мінімізації негативного впливу на довкілля при провадженні виробничої діяльності, а також плануванню та обліку витрат паливно-енергетичних ресурсів і енергоефективності.

Основними напрямками у забезпеченні охорони довкілля є:

Також на сьогоднішній день Верховна Рада України ухвалила вцілому проект закону  «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», який встановлює засади моніторингу викидів, а також сприятиме координації енергетичних стратегій України та ЄС, щодо розвитку зеленої енергетики та зелених технологій, основні положення вказаного закону будуть в обов‘язковому порядку імплементовані в Товаристві.

ТОВ «Оператор ГТС України» здійснює послідовну політику стосовно забезпечення реалізації державної стратегії у сфері раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності в процесі транспортування природного газу магістральними газопроводами. Впровадження підрозділами Товариства енергоефективних технологій, обладнання та заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів, є одним із важливих завдань їх виробничої діяльності.

В  Товаристві ведеться робота з моніторингу витрат паливно-енергетичних ресурсів для виробничо-технологічних потреб за широким спектром технологічних операцій, що дає можливість визначати «вузькі місця» з точки зору енергоспоживання, можливі резерви для зменшення витрат і пріоритети для впровадження енергоефективних заходів.

З метою підвищення енергоефективності технологічного процесу транспортування природного газу в Товаристві розробляють перелік організаційно-технічних заходів, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Для забезпечення діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» у сфері раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності розроблена відповідна нормативна база.

Слід зазначити, що з метою зниження негативного впливу від зміни клімату в 2015 році в Парижі була підписана «Паризька кліматична угода», яка передбачає масове скорочення до 2050 року викидів парникових газів Відповідно до цієї угоди рівень викидів парникових газів в Україні має скоротитися на 40% до 2030 року та на 70 %  до 2050 року в порівнянні з рівнем викидів в 1990р.

В рамках реалізації даної цілі Товариство визначає для себе наступні  пріоритети:

 

Екологічні звіти ОГТСУ: