Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Нейтральність балансування

Відповідно до змін до Кодексу газотранспортної системи, внесених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2020 року N 1779, починаючи з жовтня 2020 року:

плата за нейтральність балансування визначається пропорційно до обсягів транспортування газу замовника послуг транспортування за газовий місяць М, крім обсягів транспортування природного газу, що транспортується в митному режимі транзиту та митному режимі митного складу (ОВГ), які визначаються за формулою:

ОВГ = MAX (ВХІД + ТС(ВХІД); ВИХІД + ТС(ВИХІД) – MIN (ТС(ВХІД); ТС(ВИХІД)), де:

ВХІД + ТС(ВХІД) – сума обсягів подач газу в точках входу до газотранспортної системи з урахуванням обсягів набуття газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, м3;

ВИХІД + ТС(ВИХІД) – сума обсягів відборів газу в точках виходу з газотранспортної системи з урахуванням обсягів відчуження газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, м3;

ТС(ВХІД) – загальний обсяг набуття газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, м3;

ТС(ВИХІД) – загальний обсяг відчуження газу у віртуальній торговій точці за газовий місяць М, м3;

MAX (ВХІД + ТС; ВИХІД + ТС) – максимальне значення з двох значень;

MIN (ТС(ВХІД); ТС(ВИХІД)) – мінімальне значення з двох значень.


Плата за нейтральність балансування (НП)
розраховується окремо для кожного замовника послуг транспортування за формулою:

НП = СПН x ОВГ, де:

СПН – ставка плати за нейтральність балансування за газовий місяць М, грн/м3;


Ставка плати за нейтральність балансування (СПН)
визначається за формулою:

СПН = (ВТ-ДХ)/СОТ, де:

ВТ – витрати оператора газотранспортної системи за газовий місяць М, що розраховується згідно норм Кодексу, грн;

ДХ – доходи оператора газотранспортної системи за газовий місяць М, що розраховується згідно норм Кодексу, грн;

СОТ – обсяги транспортування природного газу замовників послуг транспортування за газовий місяць М, які визначаються згідно з абзацом першим пункту 6 глави 8 розділу XIV Кодексу ГТС з урахуванням змін, внесених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2020 року N 1779, м3.

Інформація про витрати та доходи, які враховуються при розрахунку плати за нейтральність балансування, сумарний обсяг плати за балансуючі дії, ставка плати за нейтральність балансування, сумарний обсяг плати за нейтральність балансування, за газовий місяць М наведені в таблиці:

 

До жовтня 2020 року

Плата за нейтральність балансування (НП) розраховується окремо для кожного замовника послуг транспортування за формулою

НП = СПН x ОВГ, де:

СПН – ставка плати за нейтральність балансування за газовий місяць М, грн/м3;

ОВГ – обсяг транспортування природного газу замовника послуг транспортування за газовий місяць М крім обсягів транспортування природного газу, що транспортується в митному режимі транзиту та митному режимі митного складу, м3.


Ставка плати за нейтральність балансування
(СПН) визначається за формулою

СПН = (ВТ-ДХ)/СОТ, де:

ВТ – витрати оператора газотранспортної системи за газовий місяць М, що розраховується згідно норм Кодексу, грн;

ДХ – доходи оператора газотранспортної системи за газовий місяць М, що розраховується згідно норм Кодексу, грн;

СОТ – сумарні обсяги транспортування природного газу замовників послуг транспортування за газовий місяць М, що розраховується згідно норм Кодексу, м3.

Ставка плати за нейтральність балансування може бути:

Розрахунок ставки нейтральності та плати за нейтральність має інформативний характер та не несе жодних фінансових зобов’язань. Наразі Оператором проводяться консультації з НКРЕКП щодо методики розрахунку ставки нейтральності.

Оператор через інформаційну платформу повідомляє кожного замовника послуг транспортування про розмір грошових коштів, який мав би стягуватися із замовників послуг транспортування природного газу (якщо ставка нейтральної плати більше нуля) або мав би виплачуватися йому (якщо ставка плати за нейтральність балансування менше нуля) в якості плати за нейтральність балансування за місяць М.

Етапи впровадження нейтральності балансування

Газовий рік   Період   Розрахунок і публікація інформації   Строк оплати
2019-2020 2020/2021 01.03.2020 – 30.09.2021 Щомісяця до 21 числа наступним за звітним Плата за нейтральність балансування не стягується та не виплачується
2021-2022 01.10.2021 – 30.09.2022 Щомісяця до 21 числа наступним за звітним В загальному обсязі за всі місяці газового року один раз на рік у строк до 01 січня 2023 року з урахуванням п.10 гл. 7 Розділу XIV Кодексу ГТС
2022-2023 01.10.2022 – 30.09.2023 Щомісяця до 21 числа наступним за звітним До 25 числа місяця, наступного за звітним з врахуванням п.11 гл. 7 Розділу XIV Кодексу ГТС