Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
EIC-коди

EIC-код ТОВ « Оператор ГТС України» — 21X000000001397P

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

EIC-код – код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG) з метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку, розміщених на об’єктах газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових ринках та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу.

Кожному суб’єкту ринку природного газу та/або точці комерційного обліку може бути присвоєно лише один EIC-код.

EIC-коди, видані уповноваженим органом їх видачі за межами України, місцевим видавничим бюро, є дійсними на території України та приймаються оператором газотранспортної системи.

Оператор газотранспортної системи присвоює EIC-коди:

Оператор газорозподільної системи присвоює EIC-коди споживачам, що приєднані до газорозподільної системи відповідного оператора, та відповідні EIC-коди їх точок комерційного обліку (за необхідності).

З інформацією щодо присвоєння EIC-кодів операторами газорозподільних систем можна ознайомитися на сайті 104.ua, а також безпосередньо у відповідного оператора газорозподільної системи.

ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ EIC-КОДІВ ОПЕРАТОРОМ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Для отримання EIC-коду суб’єкт ринку природного газу, якому EIC-код присвоює Оператор газотранспортної системи, надає Оператору:

Форма заяви має бути підписана вповноваженим представником, і містити печатку організації, яка подає заяву.

Оператор газотранспортної системи має право відхилити заяву на присвоєння EIC-коду суб’єкту ринку природного газу у разі недостовірності і невідповідності поданих даних заявником до форми, встановленої місцевим видавничим бюро.

Для розміщення інформації про наявність ЕІС-коду суб’єкта ринку природного газу на сайті ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) після присвоєння ЕІС-коду необхідно надати Оператору ГТС заяву про оприлюднення інформацію на електронну адресу commercial@tsoua.com за формою (тільки в разі експортно-імпортних операцій).

З інформацією на сайті ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) Ви можете ознайомитись за наступним посиланням:
https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/eic-approved-codes/

 КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

КОНТАКТИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ — перейти