Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Нормативні акти
Законодавство України, яке визначає правові засади транспортування природного газу

Закони України

Закон України «Про ринок природного газу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19

Закон України «Про нафту і газ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2665-14

 

Підзаконні нормативно-правові акти

Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1378/27823 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15

Неофіційний переклад англійською мовою – PDF

Типовий договір транспортування природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1383/27828 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15#n14

Постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2517 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1388-15 (переклад англійською мовою та детальніша інформація про тарифи – переглянути)

Постанова НКРЕКП від 14 листопада 2019 року №2365 «Про здійснення заходів з метою підвищення ефективності використання потужностей газотранспортної системи України» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2365874-19

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 686 «Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1489-15

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 687 «Про затвердження Національного плану дій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-15

Постанова НКРЕКП від 24 грудня 2019 року №3010 «Про прийняття Остаточного рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи» https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=47869

Постанова НКРЕКП від 24 грудня 2019 року №3011 «Про видачу ліцензії з транспортування природного газу ТОВ “ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=47870

Постанова НКРЕКП від 24 грудня 2019 року №3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ “ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ” на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки» https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=48031

Постанова НКРЕКП від 29 листопада 2019 року №2586 «Про транспозицію положень актів Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства на ринку природного газу України» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2586874-19

 

Аcquis ЄС в газовому секторі (переклад на українську мову)

Регламент Комісії (ЄС) № 2015/703 від 30 квітня 2015 року про встановлення мережевого кодексу правил інтероперабельності та обміну даними (відповідний акт ЄС);

Регламент Комісії (ЄС) № 2017/459 від 16 березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та про скасування Регламенту (ЄС) № 984/2013 (відповідний акт ЄС);

Регламент Комісії (ЄС) № 2017/460 від 16 березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу гармонізованих структур тарифу на транспортування газу (відповідний акт ЄС);

Регламент Комісії (ЄС) № 312/2014 від 26 березня 2014 року про Мережевий кодекс балансування газу в газотранспортних системах (відповідний акт ЄС);

Рішення Комісії (ЄС) № 2012/490 від 24 серпня 2012 року щодо внесення змін до Додатка І Регламенту (ЄК) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради щодо умов доступу до газотранспортних систем (відповідний акт ЄС).