Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Нормативні акти

Загальне законодавство

Закон України «Про публічні закупівлі»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20

Закон України «Про природні монополії»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

Закон України «Про ринок природного газу»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19

Господарський Кодекс України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Закон України «Про запобігання корупції»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Бюджетний Кодекс України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Цивільний Кодекс України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Господарський процесуальний Кодекс України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Цивільний процесуальний Кодекс України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Кодекс України про адміністративні правопорушення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Кодекс законів про працю України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Закон України «Про нафту і газ»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2665-14

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-16

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0680731-16

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 477 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 18.03.2016 №473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування»

Постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 291 «Про встановлення розміру плати за подання скарги»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/291-2016-%D0%BF

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 15.03.2016 № 440 «Про утворення комісії із забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень щодо їх підключення/відключення до/від електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель»

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 31.03.2016 № 571 «Про затвердження Примірного договору про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних»

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007»

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0457609-10

Державний класифікатор України «Класифікація видів науково-технічної діяльності» ДК 015-97 затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.1997 № 822.
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va822217-97

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0293858-13

Наказ Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301 «Про затвердження та набуття чинності галузевих виробничих норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт”»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0301850-11

Наказ Мінекономрозвитку і торгівлі України від 06.10.2014 № 1190 «Про затвердження примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель»
Постанова Кабінету Міністрів України №835 від 21.10.2015 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF


Правове регулювання транспортування природного газу

Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1378/27823
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15
Переклад англійською мовою – PDF

Типовий договір транспортування природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1383/27828
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15#n14

Постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15

Постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2517 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1388-15 (переклад англійською мовою та детальніша інформація про тарифи – переглянути)


Нормативні акти, що регулюють ліцензування

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

Постанова НКРЕКП від 23.12.2020 №2679 «Про затвердження Програми відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»
https://www.nerc.gov.ua/?id=57646 (Програма відповідності – переглянути)


Правове регулювання зберігання природного газу

Кодекс газосховищ, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1380-15#n1

Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1385/27830
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1385-15#n15


Внутрішні документи

Антикорупційна програма
Наказ від 07.11.2019 № 215 Про затвердження Антикорупційної програми ТОВ
Перейти до розділу

Кодекс корпоративної етики
Наказ від 11.12.2019 № 319 Про забезпечення виконання рішення учасника ТОВ
Перейти до розділу