Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
Тарифи на транспортування газу

Відповідно до законів України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання (переклад англійською мовою – Ua-En.PDF), затвердженої постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2517, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1388/27833,

НКРЕКП прийняла Постанову №1468 від 29 липня 2020 року, якою внесла зміни в Постанову № 3013 від 24 грудня 2019 року «Про встановлення тарифів для ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки».  Таким чином, оновлені тарифи набувають чинності з 01 жовтня 2020 рокуUA.pdf

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2019 року N 3013

м. Київ

Про встановлення тарифів для ТОВ “ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ” на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29 липня 2020 року N 1468

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 30 червня 2023 року N 1213

Відповідно до законів України “Про ринок природного газу”, “Про природні монополії”, “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2517, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1388/27833, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

  1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ” тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки згідно з додатком 1.
  2. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ” тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки згідно з додатком 2.
  3. Затвердити коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки:

з 01 березня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, – на рівні 1,10 умовних одиниць;

з 01 квітня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на місячний період, – на рівні 1,04 умовних одиниць;

з 01 жовтня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на квартальний період, – на рівні 1,02 умовних одиниць.

  1. Затвердити коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки:

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед, – на рівні 1,45 умовних одиниць;

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на місячний період, – на рівні 1,2 умовних одиниць;

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на квартальний період, – на рівні 1,1 умовних одиниць, крім випадку замовлення потужності на період першого кварталу газового року 2020 – 2021, при якому коефіцієнт застосовується на рівні 1.

(пункт 4 у редакції постанови
НКРЕКП від 29.07.2020 р. N 1468)

  1. Затвердити знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки згідно з додатком 3.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою НКРЕКП від 29.07.2020 р. N 1468)

  1. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті “Урядовий кур’єр”.

Голова НКРЕКП                                                В. Тарасюк

 

 

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
24.12.2019 N 3013

ТАРИФИ
на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки для
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

N з/п Назва точки входу в газотранспортну систему України/точки виходу з газотранспортної системи України Тариф для точки входу Тариф для точки виходу
дол. США за 1000 куб. м на добу без ПДВ дол. США за 1000 куб. м на добу без ПДВ
1 Віртуальні або фізичні точки (Германовичі, Дроздовичі, Устилуг) на міждержавному з’єднанні з Польщею 4,45 9,04
2 Віртуальні або фізичні точки (Будінце, Ужгород/Велькі Капушани) на міждержавному з’єднанні зі Словаччиною 4,45 9,68
3 Віртуальні або фізичні точки (Берегдароц, Берегове) на міждержавному з’єднанні з Угорщиною 4,45 9,25
4 Ананьїв 8,17
5 Гребеники* 0,00 8,17
6 Каушани 0,00 1,13
7 Лиманське 4,45 8,17
8 Олексіївка 4,45 9,71
9 Орлівка/Ісакча 4,45 1,13
10 Сохранівка 16,01
11 Суджа 16,01
12 Текове/Медіаш Аурит 4,45 8,78
13 Віртуальна точка Республіка Молдова 0,56

* Доступ до точки входу Гребеники при замовленні послуг транспортування природного газу можливий лише за умови замовлення не меншого обсягу потужності в точці входу «Орлівка/Ісакча» та точці виходу «Каушани» у відповідному періоді.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері                                         Т. Рябуха

 

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.12.2019 N 3013

ТАРИФИ
на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и)
на регуляторний період 2020 – 2024 роки для

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

N з/п Назва точки входу в газотранспортну систему України/ точки виходу з газотранспортної системи України Тариф для точки входу Тариф для точки виходу
грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ грн за 1000 куб. м на добу без ПДВ
1 Точки входу з фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) 101,93
2 Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням з газорозподільної системи (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) 101,93
3 Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) 101,93
4 Точки з фізичним розташуванням до/з газосховищ 0,00 0,00
5 Віртуальні точки з невизначеним фізичним розташуванням до/з газосховища чи групи газосховищ 0,00 0,00
6 Віртуальні точки з невизначеним фізичним розташуванням до/з митного складу газосховища чи групи газосховищ 0,00 0,00
7 Точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів 124,16
8 Точки виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем 124,16
9 Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем 124,16
10 Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням для операцій оператора газотранспортної системи, пов’язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат 0,00

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері                                         Т. Рябуха

 

 

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
24.12.2019 N 3013

Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон замовлення потужності,
що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29 липня 2020 року N 1468,
у зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 3)

 

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
24.12.2019 N 3013

Знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки

N з/п Назва точки входу в газотранспортну систему України/точки виходу з газотранспортної системи України Знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями для точки входу,
умовні одиниці
Знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями для точки виходу,
умовні одиниці
1 Віртуальні або фізичні точки (Германовичі, Дроздовичі, Устилуг) на міждержавному з’єднанні з Польщею 0,66 0,49
2 Віртуальні або фізичні точки (Ужгород / Велькі Капушани) на міждержавному з’єднанні зі Словаччиною 0,66 0,36
3 Віртуальні або фізичні точки (Берегдароц, Берегове) на міждержавному з’єднанні з Угорщиною 0,66 0,44
4 Текове/Медіаш Аурит 0,66 0,41

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері                                         Т. Рябуха

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 29.07.2020 р. N 1468)

 

Розрахунок коефіцієнтів, які застосовуються при замовленні потужності протягом доби

Відповідно пункту 12 Розділу VI Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, яка затверджена Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2517, у випадку незатвердження коефіцієнта, який ураховує період замовлення потужності протягом доби, такий коефіцієнт приймається на рівні в 1,1 раза більшим за затверджений коефіцієнт, який ураховує період замовлення потужності на добу наперед.

Коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності протягом доби на точка входу і точках виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях, дорівнює 1,595 (1,45*1,1).

Коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності протягом доби для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и), дорівнює 1,21 (1,1*1,1).

 

Застосування коефіцієнтів при замовленні потужності з обмеженнями.

У випадку замовлення потужності з обмеженнями коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон замовлення потужності, не застосовуються (абзац 6 пункту 10 Розділу VI Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, яка затверджена Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2517).

Знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки визначені додатком 3 до постанови НКРЕКП 24.12.2019 N 3013.

Нагадаємо, з 01 січня по 30 вересня 2020 року діяли тарифи на транспортування природного газу та відповідні коефіцієнти, затверджені постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 – UA.pdf.