Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
ESG E Biomethane (site)
Біометан, як відповідь на енергетичні виклики

Оператор ГТС України пропонує зміни до нормативних актів на підтримку розвитку ринку біометану задля посилення енергетичної безпеки України. Ми прагнемо пришвидшити реалізацію значного потенціалу для широкого виробництва біометану в Україні, адже це може сприяти подоланню енергетичних викликів як України, так і Європи.

Біометан – це аналог природного газу, який є вуглецево нейтральним. Він може використовуватися для виробництва теплової і електричної енергії, як паливо для транспорту, а також як сировина для хімічної промисловості. Сьогодні біометан – найдешевший та найдоступніший відновлюваний газ, який може стати українською відповіддю на вплив росії на енергетичну безпеку України та Європи. Україна вже може експортувати біометан до ЄС через існуючі газопроводи, для цього не потрібні інвестиції в оновлення чи створення додаткової інфраструктури.

За оцінками експертів, Україна має значний потенціал для виробництва біогазу – до 8 млрд куб. м на рік. Станом на початок чефрвня 2022 року до ОГТСУ звернулося 26 компаній, які планують виробляти біометан в Україні на рівні 206 млн куб. м на рік.

Наша газова мережа з трьома транзитними коридорами та резервними газопроводами підключена до європейської газової мережі та вже готова до закачування біометану. Завдяки розгалуженості української ГТС виробники біометану зможуть підключитися до газових мереж на більшості території України без модернізації газопроводу. Крім того, це робить потенційно можливою фізичну або віртуальну доставку біометану та інших відновлюваних газів з України до Європи, а також їх використання для потреб українських споживачів.

Потенційний розвиток ринку біометану залежить від низки факторів, як ринкових, так і регуляторних, які формують передумови для його зростання. Верховна Рада України минулого року ухвалила закон щодо розвитку виробництва біометану, однак на стадії вирішення залишаються два ключових питання:

  • прийняття Технічного регламенту природного газу в частині розширення допустимих меж по вмістукисню (О2) в біометані;
  • запуск реєстру біометану, що забезпечуватиме видачу гарантій походження біометану.

Зазначимо, що для потенційних виробників вкрай важливим є питання допустимого рівня кисню (О2) в природному газі при подачі його в мережі, оскільки саме цей показник суттєво впливає на інвестиційну привабливість проєктів.

Водночас, проєкт Технічного регламенту природного газу передбачає досить широкі межі допустимих концентрацій – від 0,02% (по замовчуванню) до 1% (за узгодженням оператора мережі). А ці положення набирають чинність лише через 18 місяців з дня опублікування Технічного регламенту природного газу, що значною мірою затримує розроблення та реалізацію проєктів із виробництва біометану в Україні.

При цьому вартість доочистки від біогазу для рівнів 1%, 0,2 % та 0,02% суттєво відрізняється і може бути критичною з міркувань окупності проєкту, а отже й залучення необхідних інвестицій.

Найбільш перспективним є приєднання виробників біометану до мереж низького тиску – газорозподільної системи, оскільки це, з одного боку, зменшує витрати замовників на встановлення додаткового обладнання із підвищення тиску для подачі до системи, а з іншого – не загрожує порушенню вимог до якості газу на точках міждержавного з’єднання за чинними контрактами. Також це не призведе до зниження якості газу, що надходить до підземних сховищ та до промислових споживачів, які мають обладнання, чутливе до кисню.

При цьому такі виробники зможуть на паритетних засадах використовувати газотранспортну систему України для експорту біометану до будь-якої точки виходу в Україні та до ЄС у подальшому. Тож додатковим державним стимулом буде зменшення вимоги до молярної частки вмісту кисню для подачі газу до газорозподільних мереж до 1% за замовчуванням.

Відтак для пришвидшеного розвитку ринку біометану та посилення енергетичної незалежності України, ОГТСУ пропонує відповідними нормативними актами визначити параметр вмісту молярної частки кисню (О2) на рівні 1% при приєднанні виробників до газорозподільних мереж, скоротити передбачений 18 місячний строк набуття чинності вимог вмісту щодо кисню та скорегувати Кодекс ГТС відповідно до внесених змін.

«Оператор ГТС України, зі свого боку, висловлює повну підтримку та готовий надавати послуги із транспортування біометану, в тому числі до Європи, а також долучатись до проєктів, спрямованих на реалізацію потенціалу біометану. Регуляторні зміни пришвидшать розвиток галузі. Підтримка проєктів, які сприяють енергетичній безпеці України, розвиток нових джерел енергії – це вагомий внесок у майбутнє нашої країни», – зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.