Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
EC2B2425
До відома замовників послуг транспортування

Відповідно до частини 1 статті 32 Закону України «Про ринок природного газу» транспортування природного газу здійснюється на підставі та умовах договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому кодексом газотранспортної системи та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до умов Договору транспортування природного газу, укладеного між ТОВ «Оператор ГТС України» та замовниками послуг транспортування (далі – ЗПТ), укладеного в редакції Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497, замовник послуг транспортування має право отримувати від оператора газотранспортної системи послуги належної якості та в обумовлені договором строки. Разом з цим, замовник послуг транспортування зобов’язаний вчасно збалансовувати своє портфоліо балансування.

В розумінні Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС), портфоліо балансування замовника послуг транспортування – це сукупність подач та відборів замовника послуг транспортування природного газу;

Згідно з пунктом 1 глави 1 розділу ХІV Кодексу ГТС замовники послуг транспортування відповідають за збалансованість своїх портфоліо балансування протягом періоду балансування для мінімізації потреб оператора газотранспортної системи у вчиненні дій із врегулювання небалансів, передбачених цим Кодексом. Періодом балансування є газова доба (D).

Інформуємо про те, що відповідно до даних попередньої алокації, за період з 01 по 23 липня 2020 року – сумарний обсяг негативних добових небалансів ЗПТ становить 458 млн.куб.м.

Подальше надання послуг транспортування природного газу такими ЗПТ призводить створення негативного добового небалансу шляхом відбору з газотранспортної системи природного газу оператора газотранспортної системи, а не газу поданого ЗПТ чи газу, який перебуває у власності чи розпорядженні ЗПТ.

Водночас, з аналізу поданих ЗПТ номінацій/реномінацій та даних алокації вбачається, що негативний добовий небаланс виникає не через переривання в подачах газу до газотранспортної системи чи через нерівномірність і непрогнозованість використання газу споживачами ЗПТ, а через те, що значна частина ЗПТ використовують газ оператора газотранспортної системи для закачування до газосховищ, або для здійснення поставки газу споживачам.

При цьому, ЗПТ, в порушення умов Договору транспортування природного газу та Кодексу ГТС не вчиняють жодних дій щодо збалансування своїх подач та відборів.

Такі дії порушують вимоги Договору транспортування природного газу та Кодексу ГТС, що в свою чергу призводять (може привести) до фізичного перевантаження газотранспортної системи та  завдає шкоди цілісності, безпечній експлуатації та стабільній роботі газотранспортної системи

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України «Про ринок природного газу» оператор газотранспортної системи на виключних засадах відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання в належному стані та розвиток газотранспортної системи з метою задоволення очікуваного попиту суб’єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу, враховуючи поступовий розвиток ринку природного газу.

Враховуючи вищенаведене, вимагаємо:

1) припинити порушувати вимоги Кодексу ГТС та умови Договору транспортування природного газу,

2) вчасно збалансовувати своє портфоліо балансування.

Подальше надання послуг транспортування буде здійснюватися з врахуванням обмежень, спрямованих на уникнення фізичних перевантажень зумовлених діями ЗПТ, що відбуваються (можуть відбутись) в наслідок порушення вимог Договору транспортування природного газу та Кодексу ГТС.