Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
екологія
Екологічні підсумки 2020: ОГТСУ скоротив викиди CO2 на 58%

19 лютого 2020 року, м. Київ

Завдяки сталій екологічній політиці, реалізованим заходам зі зменшення впливу на довкілля та  динаміці обсягів транспортування газу в 2020 році ОГТСУ скоротив:

  • споживання води – на 17% (до 257 тис. куб. м);
  • викиди діоксиду вуглецю на 58% (до 1507 тис. тон);
  • викиди забруднюючих речовин на 4% (до 35 тис. тон);
  • промислові відходи на 47% (до 0,12 тис. тон);
  • побутові відходи на 25% (до 1 тис. тон).

Викиди метану  у 2020 році склали 27 тис. тон. Екологічні податки компанії за звітний період – 30,5 млн грн.

«У 2020 році, що став першим роком роботи незалежного оператора ГТС, ми зробили декілька важливих кроків – визначили ключові засади у сферах екології та енергоефективності, розробили чіткий план заходів та розпочали їх реалізацію. Сьогодні всі управлінські рішення приймаються з урахуванням екологічної складової, у тому числі питання вибору обладнання чи модернізації. Як результат – скорочення викидів, відходів та споживання природних ресурсів по більшості з напрямів. У 2021 році продовжуємо екологічну трансформацію, плануємо завершити сертифікацію систем менеджменту згідно з міжнародними стандартами ISO. Особливу увагу приділяємо заходам з обстеження газопроводів та обладнання ГТС, щоб скоротити витоки метану», – підкреслив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.


Охорона атмосферного повітря 

У 2020 році ОГТСУ скоротив викиди діоксиду вуглецю (CO2) на 58% – до 1507 тис. тон, викиди забруднюючих речовин (NOx та CO) на 4% – до 35 тис. тон. Позитивна динаміка пов’язана з заміною паливо-використовуючого обладнання на сучасне з більшим коефіцієнтом корисної дії  та скороченням обсягів транзиту блакитного палива.

Разом з тим викиди метану  склали 27 тис. тон (+24%). Причина – інциденти на лінійній частині газопроводу (корозія трубопроводів, механічне пошкодження обладнання). Для скорочення викидів компанія посилила заходи щодо обстеження газогонів та закупила нову запірну арматуру (тендер #1 та #2). Так, за рік спеціалізовані мобільні лабораторії обстежили понад 176 тис. одиниць обладнання й виявили близько 3300 витоків метану. За результатами проведення робіт із усунення витоків вдалось зменшити їх загальну інтенсивність в 2,5 рази – до 509 куб. м на годину.


Охорона та використання води

У 2020 році ОГТСУ зменшив споживання води своїми структурними підрозділами на 17% – до 257 тис. куб. м. З них 59% використано для господарсько-побутових потреб та 41% – для виробничих потреб, таких як гідравлічні випробовування, поливи території, тощо.  

Поводження з відходами

Компанія скоротила промислові відходи на 47% – до 121 тон.  Відходи передаються на утилізацію або видалення спеціалізованим компаніям, які перемогли у відповідних тендерах на Prozorro і уклали з ОГТСУ договори на послуги у сфері поводження з відходами (1234). З метою дотримання природоохоронного законодавства в частині поводження з небезпечними речовинами компанія постійно контролює умови їх використання відповідно до затверджених «Карт даних небезпечного фактору», вчасно поновлюючи їх дію.

Побутові відходи зменшені на 25% до 1 тис. тон та передані комунальним службам.


Екологічні податки та дозволи

За 2020 рік нарахування екологічних податків ОГТСУ склало 30,5 млн грн. За цей період компанія отримала та переоформила 110 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і отримала 8 дозволів на спецводокористування для промислових майданчиків.

Екологічна політика та внутрішні регламентуючі документи

У 2020 році ОГТСУ затвердив Екологічну та Енергетичну політики, які спрямовані на збереження стану довкілля та постійне підвищення рівня енергоефективності при наданні послуг з транспортування природного газу українським та європейським замовникам. Це частина Стратегії розвитку компанії на 2020-2024 рр. Компанія також розробила внутрішні нормативні документи задля забезпечення належного поводження з відходами – Положення про екологічну службу та Настанову про охорону довкілля й поводження з відходами (охоплюючи життєвий цикл відходу від моменту утворення, охоплюючи операції збирання та видалення).

Навчання та підвищення кваліфікації

За 2020 рік співробітники ОГТСУ, відповідальні за напрям екології, пройшли навчальні заходи задля підвищення управлінської кваліфікації в межах функції.

Серед них семінар щодо впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів, проведений скандинавською консалтинговою компанією в галузі зменшення викидів Carbon Limits за підтримки Світового Банку. А також навчання з систем екологічного та енергетичного менеджменту для подальшого здійснення внутрішнього аудиту. Окрім того, шість співробітників ОГТСУ пройшли навчання з основ нефінансової звітності за стандартами GRI (Global Reporting Initiative, Глобальна ініціатива зі звітності) та моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.


Хімічна термінологія:
NOx – оксид азоту;
CO – оксид вуглецю (чадний газ);
CH4 – метан, або природний газ;
CO2 – діоксид вуглецю.