Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
DJI_0902
Екологічний звіт ОГТСУ за I півріччя 2020 року

Перше півріччя 2020 року відзначилося для Оператора ГТС України прийняттям фундаментальних екологічних засад. Компанія затвердила Екологічну та Енергетичну політики, спрямовані на збереження стану довкілля та постійне підвищення рівня енергоефективності при надаванні послуг з транспортування природного газу українським та європейським замовникам.

07 серпня 2020 року, м.КиївЗа перше півріччя 2020 року ОГТСУ скоротив викиди СО2 на 62%, провів більше 1000 природоохоронних заходів та відрахував 11,3 млн грн екологічних податків, з яких 4,8 млн грн – сплачені за січень-березень та 6,5 млн грн – квітень-червень.

Оператор ГТС України як сучасна й стратегічна компаніє підтримує всеєвропейське занепокоєння щодо кліматичних змін та деградації навколишнього середовища. Компанія усвідомлюємо, що екологічне благополуччя країни – це екзистенційна складова для її сталого економічного розвитку. Саме тому ОГТСУ узяв вектор – стати агентом змін в державі та запровадив Екологічну та Енергетичну політики. Кожну реконструкцію та нову інвестицію в об’єкти ГТС компанія попереджає дослідженням – оцінкою впливу на довкілля.

«Для мене особисто справа честі зробити все для того, щоб українська ГТС стала взірцевою з точки зору впливу на екологію, бо моя родина проживає тут. Зменшення викидів метану – це пріоритетне завдання і зараз ми в пошуках міжнародних партнерів, технологій та вітчизняних розробок для результативного оновлення наших стандартів», – підкреслив Сергій Макогон, гендиректор ОГТСУ.

Охорона атмосферного повітря

ОГТСУ отримав 79 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Разом з тим, компанія постійно інвентаризує стаціонарні джерела викидів та здійснює контроль їх показників на відповідність нормативам та дозвільній документації.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу за перше півріччя 2020 року склав 12 250 тон* (на 22% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Крім того, викиди діоксиду вуглецю – 566,6 тисячі тон (-62%). Такі результати пов’язані із зниженням обсягів транспортування газу.

Мобільними лабораторіями обстежено 70 тисяч потенційних джерел витоків природного газу з обладнання ГТС – виявлено 1873 незначних витоків загальною інтенсивністю 790 м³/год. В результаті проведення робіт цей показник зменшився до 384 м³/год, а загальний обсяг усунених витоків склав 787 тис.м³.

«Ми прагнемо не тільки зменшити шкідливі викиди, а й перейти на більш сучасні екологічні технології, які дозволять Україні через 15-30 років бути невід’ємно інтегрованою складовою у сімействі європейських країн. Для цього ми створили робочу групу з декарбонізації, куди увійшли екологи та інженери компанії, які оцінюють можливість та перспективність впровадження нових технологій, в тому числі  вивчають можливість використання ГТС України для транспортування біометану і водню. Ми запрошуємо до співпраці науково-дослідні інститути, компанії-виробники новітніх інженерних технологій та партнерів для обміну досвідом», – зауважив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

Охорона та використання вод

ОГТСУ отримав шість дозволів на спеціальне водокористування з метою використання для виробничих та господарсько-побутових потреб на виробничих об‘єктах. За цей період Товариством використано 121 тис куб. м води (-28% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року), разом з тим здійснено водовідведення 101 тис куб. м стічних вод (-22%).

Поводження з відходами

Протягом січня-червня 2020 року ОГТСУ утворив 85,7 тон промислових відходів (-55% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року). Також підприємство накопичило та передало 286,6 тони сміття комунальним службам, в т.ч. побутових відходів з урн.

Для забезпечення утилізації або видалення небезпечних відходів екологічно безпечним способом в першому півріччі проведено закупівлі та підписано два договори по Центральному та Північному регіонах на послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами. По Східному та Західному регіонах на дані послуги опубліковані дві процедури закупівлі, за результатами яких теж будуть підписані відповідні договори.

Також шість співробітників екологічного напрямку компанії пройшли навчання і отримали сертифікати за напрямками «нефінансова звітність за Стандартами GRI» та «моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів (MRV)».