Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
4848486
Інвестиційний процес в ОГТСУ: ефективність, прозорість, контроль

В Операторі ГТС України запроваджений Регламент інвестиційного процесу. Цей документ задає основні напрями для внутрішньої інвестиційної політики, упорядковує прийняття рішень і гарантує, що вони відповідають загальній стратегії розвитку Товариства.

Основні переваги, які Регламент інвестиційного процесу привнесе в роботу ОГТСУ:

  • Структурованість інвестиційного процесу. Документ встановлює чіткі правила та процедури, які охоплюють всі етапи інвестиційного процесу – від ініціювання та первинної оцінки ідеї до контролю за реалізацією проєктів. Це дозволяє структурувати процес управління інвестиціями та забезпечити систематичний підхід до формування інвестиційних програм.
  • Прозорість прийняття рішень. Регламент визначає ролі та межі відповідальності учасників процесу на всіх його етапах. Впроваджено модель колегіального прийняття інвестиційних рішень керівництвом ОГТСУ через процедуру розгляду і захисту проєктів на інвестиційному комітеті.
  • Ефективне використання ресурсів. Процедура обґрунтування проєктів передбачає пошук найбільш оптимальних рішень серед декількох альтернатив, що дозволяє зосередитись на реалізації тих проєктів, які забезпечують найбільш ефективне використання коштів.
  • Підсилення контролю. Впроваджено процедуру моніторингу за виконанням проєктів в межах запланованого складу робіт, бюджету і строків, а також відстеження цільових показників ефективності.
  • Підвищення шансів на успіх. Визначені принципи детального планування збільшують можливість успіху проєктів, ідентифікуючи та мінімізуючи ризики на ранніх етапах.

«Реалізація Регламенту стала відправною точкою для створення надійної та ефективної системи управління інвестиціями, що відкриває нові горизонти для розвитку, продуктивності і стабільності ОГТСУ. Він допомагає компанії забезпечити структурованість, ефективне розподілення ресурсів, контроль та забезпечення успішної реалізації інвестиційних проєктів», – зазначив директор з забезпечення виробництва Оператора ГТС України Олександр Тимофєєв.