Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
TSOUA_1_(4K)
Оголошується відкритий відбір на посаду Генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»

Оголошення розміщено на сайті АТ МГУ https://mg.org.ua/ogoloshutsya-vidbir-24112022.html

Текст оголошення:

Назва компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»

Адреса: 03065, Україна, м. Київ, пр. Гузара Любомира,  44

ТОВ «Оператор ГТС України» – природна монополія, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн Європейського Союзу.

Компанія створена в 2019 році з метою виконання міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством щодо забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи України.

З 1 січня 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» є сертифікованим оператором газотранспортної системи України і є повністю незалежним від вертикально-інтегрованих підприємств.

Акціонером ТОВ «Оператор ГТС України» є АТ «Магістральні газопроводи України».

Бачення:

 • Бути сучасним та інноваційним оператором газотранспортної системи в межах інтегрованої європейської газової мережі.

Місія:

 • забезпечити розвиток конкурентного, прозорого, недискримінаційного ринку газу; забезпечити надійне газове постачання українським та європейським споживачам найбільш стійким способом.

Більше інформації щодо діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» :  https://tsoua.com/

Фінансова звітність ТОВ «Оператор ГТС України»  https://tsoua.com/prozorist/finansova-zvitnist/

Ключові обов’язки:

 • Комплексне стратегічне управління підприємством для досягнення цільових операційних та фінансових показників.
 • Впровадження елементів філософії “безперервних поліпшень” (“continious improvement”) та lean-технологій для підтримки інновацій, раціоналізаторських ініціатив та підвищення якості сервісу.
 • Реформування і якісна трансформація підприємства шляхом впровадження сучасних бізнес-процесів та інструментів управління ефективністю, що відповідають кращим світовим стандартам.
 • Забезпечення дієвого виконання заходів щодо попередження та протидії проявам корупції на підприємстві.
 • Напрацювання та реалізація заходів щодо підвищення стійкості компанії на ринку для забезпечення транспортування природного газу споживачам в Україні та в країнах Європейського Союзу.
 • Підвищення ефективності та прозорості комерційних операцій підприємства, і як наслідок – зростання фінансових результатів. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
 • Забезпечення операційної та фінансової стабільності підприємства.
 • Поліпшення і підвищення рівня довіри та іміджу підприємства на міжнародному ринку і в рамках Енергетичного Співтовариства.
 • Представлення та встановлення конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: інвесторами, клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, місцевою владою, галузевими асоціаціями та іншими організаціями.
 • Формування ефективної команди, створення умов для зростання продуктивності праці на засадах прозорої мотивації, чітких цілей та дисципліни.
 • Поліпшення професійної підготовки персоналу, культури управління та рівня лідерства, забезпечення соціальної мобільності та кадрового резерву.

Кандидат на посаду  Генерального директора  ТОВ  «Оператор газотранспортної системи України»  має відповідати таким вимогам: 

 • Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня. Наявність другої вищої освіти з управління та бізнес-адміністрування буде перевагою.
 • Значний підтверджений досвід (не менше 3 років) на керівних посадах та досвід впровадження змін і реструктуризації бізнесу.
 • Значний досвід управління великими українськими та\або міжнародними компаніями чи організаціями з позитивною репутацією буде перевагою.
 • Досвід роботи в нафтогазовій та\або енергетичній галузі буде перевагою.
 • Сильні управлінські навички, які включають розвиток, мотивацію та підтримку талантів в організації для забезпечення високої продуктивності та якості діяльності, а також безперервності лідерства.
 • Досвід успішної реалізації бізнес-стратегії, управління проектами організаційних змін (трансформація бізнес-моделей, реструктуризація бізнесу, злиття та поглинання) та досвід антикризового управління; досвід роботи у стратегічному плануванні, бюджетуванні, управлінні проектами капітальних інвестицій, знання принципів корпоративного управління.
 • Знання і розуміння правових аспектів (контракти, погодження), процедур прийняття урядових рішень та законотворчого процесу.
 • Досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами виконавчої, законодавчої влади тощо.
 • Досвід впровадження інформаційних продуктів, що підвищують прозорість та ефективність управління підприємством.
 • Знання і розуміння наявних тенденцій на ринку природного газу, проблемних питань функціонування суб’єктів ринку природного газу та пропозицій щодо врегулювання (вирішення проблеми) їх господарської діяльності буде превагою.
 • Бездоганна ділова репутація.
 • Навички критичного мислення та орієнтованість на вирішення проблем. Вміння визначати та оцінювати можливі рішення, щоб вибрати найефективніше для конкретної ситуації.
 • Здатність ввести унікальну перспективу та нове мислення в обговорення стратегічних питань, що стоять перед Оператором ГТС України.
 • Високий рівень внутрішньої енергії та висока працездатність, орієнтація на результат.
 • Висока професійна етика та нульова толерантність до корупції.
 • Вільне володіння українською та\або англійською мовами.

Для участі у відкритому відборі претендент надсилає такі документи англійською або українською мовою до Компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ «Телент Едвайзорс) на електронну адресу: aleksey.komlichenko@odgersberndtson.com  до 12 грудня 2022, 18:00 за київським часом  (телефон для уточнення інформації +380 44 353 38 57)

 • Заяву на участь у відкритому відборі на посаду Генерального директора ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Заява  повинна містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі наявності);

 • Належним чином завірену* копію документа, що посвідчує особу.

Належним чином завіреною копією вважається така, що на кожній сторінці містить слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату, зазначені кульковою ручкою з синіми чорнилами на кожній сторінці;

 • Резюме (у довільній формі).
 • Мотиваційний лист.
 • За бажанням – перелік рекомендацій (з контактними даними осіб, здатних підтвердити ефективність кандидата).
 • Обов’язково – згоду на обробку персональних даних.
 • Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Кандидат несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та відомостей.