Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
ESG E 20240214 (portal)
ОГТСУ в 2023-му році провів 2 189 природоохоронних заходів

Завдяки сталій екологічній політиці та реалізованим заходам зі зменшення впливу на довкілля в 2023 році викиди забруднюючих речовин в атмосферу скоротилися на 35%, при чому обсяг викидів СО2 зменшився на 32% , а обсяги викиду метану на понад 36% (у порівнянні до 2022 року). Також за рахунок відповідального поводження з ресурсами на 9,6% зменшилось використання води.

«В ОГТСУ управлінські рішення приймаються з урахуванням екологічної складової, у тому числі питання вибору обладнання чи модернізації. Як результат – скорочення викидів і споживання природних ресурсів по більшості з напрямів. У 2024 році Товариство продовжить екологічну трансформацію. Особлива увага буде приділена реалізації заходів, спрямованих на скорочення викидів метану під час транспортування природного газу, задля реалізації кліматичної політики України в рамках участі в глобальній ініціативі зі скорочення викидів метану Global Methane Pledgе», – Микита Слободян, к.т.н, начальник управління використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ОГТСУ.

Серед профільних ініціатив ОГТСУ на цей рік, зокрема, виконання робіт щодо оцінки впливу на довкілля при реконструкції компресорних станцій з врахуванням граничних обсягів викидів газоперекачувальних агрегатів з урахування Європейських Директив, а також ведення екологічної звітності за європейськими стандартами та вимогами. Також буде проводитися систематичне інформування підрядників, які виконують роботу на об’єктах Оператора, щодо їх можливого впливу на довкілля та здійснюватися заходи післяпроєктного моніторингу згідно з отриманими висновками з ОВД.

Нагадаємо, в ОГТСУ впроваджена система екологічного менеджменту у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 14001:2015. Компанія щорічно звітує за стандартами OGMP 2.0.

В зв‘язку із динамічною зміною Українського екологічного законодавства та приведенням його до Європейських стандартів існує нагальна потреба у постійному навчанні та підвищення кваліфікації відповідальних працівників Товариства за напрямком охорони довкілля. В 2024 році заплановано навчання 79 працівників за напрямком поводження з відходами, оцінки впливу на довкілля, контролю якості води, викидів парникових газів тощо.