Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
564894894
Оператор ГТС України підвищує точність та достовірність обліку газу

Оператор ГТС України продовжує вдосконалення вузлів обліку газу на газорозподільних станціях (ГРС) для підвищення точності та достовірності обліку газу. Для цього на цих об’єктах встановлюють ультразвукові лічильники. У 2021 році сучасні системи обліку газу було встановлено на 27 ГРС.

Ультразвукові лічильники газу, що встановлюються, мають більш широкий діапазон вимірювання та вдвічі більшу точність ніж попередні системи обліку. Висока достовірність та точність результатів вимірювання досягається калібруванням лічильників газу на провідних Європейських метрологічних стендах та розширеними функціям діагностики. А завдяки відсутності рухомих частин – відсутній ризик механічного пошкодження чи поломки лічильників.

Окрім ультразвукових лічильників газу на ГРС встановлюють сучасні автоматичні коректорі об’єму газу з функцією розрахунку обсягів газу в одиницях енергії та вимірювальні перетворювачі абсолютного тиску та температури з підвищеною точністю та стабільністю.

«Технічна політика ОГТСУ спрямована на кардинальне оновлення діючих газовимірювальних станцій та вузлів обліку природного газу із використанням сучасних технологій та застосуванням новітніх технічних засобів на підставі нормативних документів, гармонізованих з міжнародними. Це підтверджується проведенням процедури оцінки їх відповідності вимогам відповідних Технічних регламентів», – відзначив Микола Болховітін, начальник управління газовимірювань та метрології.

ОГТСУ реалізує комплекс заходів для підвищення точності та достовірності обліку природного газу, що надходить до газотранспортної системи України в точках входу та передається в точках виходу з ГТС України в мережі операторів газорозподільних мереж або до прямих споживачів. Серед завдань, що реалізуються:

  • забезпечення відповідності системи визначення кількості та фізико-хімічних показників природнього газу міжнародним та європейським стандартам;
  • встановлення сучасних високоточних лічильників для підвищення точності вимірювань;
  • впровадження потокових хроматографів та вологомірів для підвищення ефективності процесу визначення фізико-хімічних показників газу;
  • перехід на облік газу в енергетичних одиницях.

Реалізація цих заходів дозволяє компанії суттєво підвищити точність та достовірність обліку газу та його характеристик, а клієнтам ОГТСУ – бути впевненими в якості та обсягах газу, що вони отримують.