Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
20240606 ESG G Dyrectsiya (site) UA v2
В ОГТСУ сформовано колегіальний виконавчий орган – Дирекцію

В рамках розвитку корпоративного управління Наглядова рада Оператора ГТС України погодила склад Дирекції – колегіального виконавчого органу, який здійснюватиме управління поточною діяльністю Товариства. Створення Дирекції є необхідною умовою, визначеною в Статуті ОГТСУ, який пройшов погодження НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

6 червня відбулося перше засідання новоствореної Дирекції. До її складу увійшли: генеральний директор Дмитро Липпа, операційний директор Владислав Медведєв та директор з інвестицій та розвитку Олександр Тимофєєв.

«Створення Дирекції – важлива подія для розвитку корпоративного управління ОГТСУ. Наглядова рада одноголосно погодила склад Дирекції і впевнена в ефективній співпраці», – підкреслив голова Наглядової ради Ян Чадам.

Дирекцію очолює генеральний директор Дмитро Липпа, який також керує та організовує її роботу і відповідає за координацію відносин з Наглядовою радою. Дирекція підзвітна Наглядовій раді та забезпечує виконання її рішень та рішень Загальних зборів.