Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
684199
Наглядова рада Оператора ГТС України розглянула і рекомендувала до затвердження фінансову звітність Товариства за 2022 рік

Спільно з новою Наглядовою радою Оператор ГТС України працює над забезпеченням прозорості фінансової діяльності Товариства. Прозорість діяльності є однією з фундаментальних цінностей ОГТСУ, тому компанія залучає кваліфікованих міжнародних консультантів та аудиторів для забезпечення максимальної прозорості, неупередженості та достовірності своєї фінансової звітності та всіх аспектів діяльності. Наглядова Рада вже розглянула фінансову звітність за 2020-2022 роки разом з безумовно-позитивними висновками незалежних аудиторів та рекомендувала загальним зборам Товариства затвердити фінансову звітність за зазначені періоди. За результатами розгляду власником ОГТСУ оприлюднить фінансову звітність в установленому порядку.

«Ми успішно виконуємо зобов’язання щодо підвищення прозорості підприємства. Наразі наша команда активно працює над підготовкою фінансової звітності за 2023 рік, випуск якої заплановано на серпень. При цьому нам це не завадило забезпечити розподіл власником частини чистого прибутку у сумі 9 мільярдів гривень, з яких 5,6 мільярдів гривень направлено на виплату дивідендів за результатами 2023 року», – зауважив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Оператор ГТС відкрито проводить комунікацію з внутрішніми стейкхолдерами, а також міжнародними партнерами і фінансовими інституціями для підтримки постійного діалогу і плідної взаємодії. Зокрема, в квітні і травні цього року Оператор ГТС також презентував фінансові показники за минулі періоди і обговорив їх з залученими сторонами.