Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
EC2B2218-1
Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління цілісністю магістральних газопроводів

1 квітня 2021 року Оператор ГТС України (ОГТСУ) впроваджує цифрову систему управління технологічною інформацією для контролю стану газотранспортної системи (ГТС) на базі системи ITT-PIMS. Вона дозволить побудувати єдину систему паспортизації, оцінки, прогнозування і контролю безпечної експлуатації основного і допоміжного обладнання ГТС. Це черговий крок компанії щодо реалізації ініціатив з діджиталізації процесів у межах корпоративної стратегії.

Партнером ОГТСУ в цьому проекті виступає «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України. Його фахівці допоможуть компанії у впровадженні програмного продукту «Інформаційно-аналітична система по управлінню технічним станом та цілісністю об’єктів трубопровідно-транспортних мереж «ITT-PIMS». Цей програмний комплекс пропонує інформаційну систему управління процесами PIMS (англ. Pipeline Integrity Management Systems) для систем транспортування газу.

Програмний продукт дозволить впровадити комплексну оцінку технічного стану та безпеки функціонування магістральних газопроводів, визначити технічний стан інфраструктури, проводити оцінку ризиків, розробляти плани їх профілактики та зменшення. Всі роботи планується завершити до кінця поточного року.

«Діджиталізація та автоматизація на основі принципів Індустрії 4.0 – важливі  завдання, що стоять перед українською ГТС. Концепція цієї ініціативи полягає в оцифровці і автоматизації газової інфраструктури та операційного процесу за рахунок інвестицій у відповідні апаратні та програмні системи. Ключова мета – зменшення експлуатаційних витрат, а також підвищення надійності та ефективності інфраструктури. Впровадження системи PIMS дозволить отримати потужний експертний інструмент, який підвищує стабільність транспортування газу як в Україні, так і для наших європейських партнерів», – зазначив Юрій Зябченко, головний інженер Оператора ГТС України.

Довідково:

Інформаційно-аналітична система буде складатись з 52-ох модулів та трьох підсистем, які спрямовані на такі процеси і завдання:

 • формування просторової бази даних об’єктів лінійної частини магістральних газопроводів (ЛЧМГ) та їх об’єктів оточення,  розробка інструментарію керування просторовими даними;
 • паспортизація основного і допоміжного обладнання та систем, розробка інструменту управління технологічною інформацією;
 • графічне відображення даних про ЛЧМГ та об’єкти оточення;
 • управління просторовими та моніторинговими даними повітряного патрулювання (у т.ч. матеріалами фото/відео-фіксації порушень охоронних зон МГ);
 • технологічний документообіг підрозділів із напрямку експлуатації ЛЧМГ, управління документацією, звітність;
 • земельно-кадастровий облік територій проходження МГ;
 • управління результатами діагностики та ремонтів об’єктів ЛЧМГ, інтерпретація результатів;
 • аналітична оцінка технічного стану об’єктів ЛЧМГ (в т.ч. інтегральна за визначеною групою критеріїв);
 • управління ризиками експлуатації ЛЧМГ;
 • планування ремонтів;
 • управління  бюджетом на ремонті роботи ЛЧМГ;
 • інтеграція Системи з «Комплексною автоматизованою системою керування» (КАСК) на основі SAP ERP та інше.