Товариство з обмеженою відповідальністю
"Оператор ГТС України"
УКР
корпоративне управління-реформа
Важливий етап корпоративної трансформації: ОГТСУ впровадив нову модель внутрішнього контролю та створив функцію управління ризиками в компанії

Оператор ГТС України (ОГТСУ) завершив проєкт із впровадження цільової моделі внутрішнього контролю у межах реформи корпоративного управління, згідно з Керівними Принципами ОЕСР (Організація Економічного Співробітництва та Розвитку). У компанії створена функція ризик-менеджменту для запобігання, своєчасного виявлення та ефективного та управління ризиками.

Реформа корпоративного управління згідно принципів ОЕСР триває в найбільших компаніях держсектору України останні кілька років. В ОГТСУ, як і в інших стратегічно важливих для держави компаніях, реформа ще  продовжується, але наразі завершено один з її важливих етапів – створення ефективної системи внутрішнього контролю включно з функцією управління ризиками. Нова система відповідає провідним стандартам Концептуальних основ внутрішнього контролю (2013 Internal Control – Integrated Framework) та Концептуальних основ управління ризиками організацій (2017 Enterprise Risk Management – Integrated Framework) міжнародної організації COSO. Ключова ціль змін – підвищення прозорості діяльності, усунення ризиків, які перешкоджають реалізації стратегічних цілей компанії, впровадження міжнародних сучасних стандартів у сфері корпоративного управління.

«Дуже часто реформу корпоративного управління розуміють лише як створення незалежної наглядової ради. Але це фрагментарне розуміння, бо комплексна реформа корпоративного управління включає впровадження цілої низки механізмів, що забезпечують прозорість, ефективність та стійкий розвиток компанії, і, це, насамперед, створення системи внутрішнього контролю і управління ризиками,  – зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон. – Ми досягли значного прогресу в імплементації стандартів корпоративного управління в нашій компанії. Ми віримо в необхідність цієї реформи в цілому, та, зокрема важливість управління внутрішніми та зовнішніми ризиками. Тому проактивно, не очікуючи регуляторних стимулів, впроваджуємо нові високі вимоги щодо відкритості та ефективності діяльності у держсекторі згідно провідних міжнародних стандартів».

Проєкт із вдосконалення системи внутрішнього контролю був реалізований за підтримки Світового банку із залученням зовнішніх консультантів (Ernst & Young). Він тривав вісім місяців. За цей період робоча група проєкту здійснила огляд нормативно-правової бази, проаналізувала систему корпоративного управління та внутрішнього контролю, існуючу модель внутрішнього контролю та ключових бізнес процесів компанії. За результатами аудиту була сформована цільова модель корпоративного управління та внутрішнього контролю, а також рекомендації щодо її впровадження та підвищення ефективності діяльності.